Maritime Technology | Environmental and Ecotox Laboratory

Search
Close this search box.

| Maritimt Innovationsprojekt

Maritimt Innovationsprojekt – Dansk Maritimt Testcenter
December 8, 2020

DHI forbereder igangsættelsen af projektet ”Dansk Maritimt Testcenter”, der støttes af Den Danske Maritime Fond. Skibstrafikken medfører, at skadelige invasive organismer spredes globalt – det sker med ballastvand og begroning, der skal håndteres rigtigt for at opnå optimal udnyttelse af brændstof og reduktion af drivhusgasser. Invasive organismer er en af de største trusler mod biodiversiteten i marine miljøer og kan udgøre en risiko for sundhed, maritime aktiviteter og væsentlige samfundsinteresser. Projektets formål er at udvikle et maritimt testcenter, som kan tilbyde rådgivning og faciliteter, der ikke vil være hensigtsmæssige eller mulige at etablere i de enkelte virksomheder. Projektet vil blive gennemført i samarbejde med virksomheder og interessenter inden for Det Blå Danmark.

Projektets hoveraktiviteter er:

  1. Undervandsrensning af marin begroning
  2. Idriftsættelse af ballastvand-systemer
  3. Maritimt udstyr til analyse af vandkvalitet
  4. Digitale værktøjer til risikovurdering
  5. Åben maritim innovation

Projektet vil udvikle viden og metoder, der vil blive alment tilgængelig og sigter på at imødekomme aktuelle behov for maritime virksomheder og myndigheder.

For yderligere information kontakt:

Torben Madsen, tma@dhigroup.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Danish Maritime Test Center