01

Begroning på skibe er en udfordring for skibsindustrien og for miljøet

Whitepaper udarbejdet under projektet Dansk Maritimt Testcenter med støtte fra Den Danske Maritime Fond og Orient’s Fond. 

Anne Sofie Kiil, Aron Lank Jensen og Torben Madsen 

DHI – Maritime Tech 

Udgivet: 30. November 2021 

Kontakt: Anne Sofie Kiil (aski@dhigroup.com) 

DHI har omfattende erfaringer og dybdegående ekspertviden indenfor spredningen af ikkehjemmehørende, invasive akvatiske arter. De vigtigste vektorer til denne spredning er gennem begroede skibe eller med udledning af ballastvand, og disse områder har fået betydelig international opmærksomhed. Krav om rensning af ballastvand træder i kræft på internationalt plan, og vi retter dermed blikket mod vigtigheden af effektiv håndtering af begroningen  skibe, for at beskytte biodiversiteten i marine økosystemer. Bekæmpelsen af begroning på kommercielle skibe sker først og fremmest ved brug af bundmaling med antibegroningsegenskaber (antifouling maling) og antifouling maling er helt essentiel for at reducere begroning. Det til trods udføres der stadig skrogrensning både i dok og imellem dokning som undervandsrensning. Metoderne til skrogrensning, deres rensnings- og opsamlingseffektivitet er interessante for at få et billede af, om rensemetoderne udgør en risiko for det lokale vandmiljø. 

02

Kommissioneringstest af ballastvandsystemer –metode til test af UV behandling

Teknisk notat udarbejdet under projektet Dansk Maritimt Testcenter med støtte fra Den Danske Maritime Fond og Orient’s Fond.

Edina Chua og Anne Sofie Kiil

DHI – Maritime Tech

Udgivet30. November 2021

KontaktEdina Chua (ecl@dhigroup.com)

I denne artikel har vi undersøgt om prøver der er taget ombord på et skib under en kommissioneringstest, vil give retvisende resultater hvis prøven transporteres til et laboratorie og analyseres med den såkaldte Most Probable Number (MPN) metodeMed implementeringen af den internationale ballastvandkonvention skal alle større skibe opfylde kravene til udledning af ballastvand i IMOs Regulering D-2 [IMO, BWM.2/Circ.70/Rev.2]. Langt de fleste skibe installerer et typegodkendt ballastvandsystem, som der skal udføres en kommissioneringstest på. For UV ballastvandsystemer kan det være interessant at analysere efter MPN metoden, for at bestemme det mest sandsynlige antal alger (phytoplankton), der er i stand til at formere sig, og dermed udgøre en trussel for det vandmiljø de ender i. MPN metoden kræver dog at vandprøver transporteres fra skibet til et laboratorium, og en validering af transporttid og temperaturen under transport, er essentiel for muligheden for at bruge et retvisende resultat af MPN analysen for prøver udtaget ombord på skibet.
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

Subscribe to our newsletter

Get industry insights, tips and tricks, customer stories, blog posts, and more – delivered straight to your inbox!